คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
1/1 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : EXPERNET BOOKS
  • Author : Peter Skarzynski & Rowan Gibson
  • ISBN :9789744144829
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 442
  • ขนาดไฟล์ : 4.86 MB
" การสร้างความสามารถด้านนวัตกรรมที่ยั่งยืน และสร้างผลกำไรเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของทุกองค์กร !!! ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้บริหารระดับสูง หรืเป็นพนักงานในระดับปฎิบัติการ คุณจำเป็นจะต้องรู้ วิธีการและเทคนิคที่สำคัญ ในการสร้าง "ความสามารถด้านนวัตกรรมสู่ลูกค้า" ให้กลายเป็น " core Competency" ขององค์กร หนังสือเล่มนี้ นำเสนอกระบวนการและขั้นตอนสำหรับการอัดฉีดนวัตกรรมเข้าสู่กระแสหลักขององค์กร และทำให้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ในทุกที่ทุกเวลา"