คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
1/1 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : EXPERNET BOOKS
  • Author : Diane Ledingham & Mark Kovac
  • ISBN :9789744145406
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 264
  • ขนาดไฟล์ : 2.88 MB
"“ไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจอะไร การบริหารการขายที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้องค์กรของคุณอยู่รอดและเจริญเติบโตได้ตลอดไป” การบริหารการขาย (Sales and Selling) เป็นหนึ่งในหนังสือชุด “คัมภีร์ผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด” ที่รวบรวมบทความที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารการขายที่คุณสามารถนำไปใช้ได้ กระตุ้นยอดขาย และเพิ่มส่วนแบ่งตลาดของบริษัทได้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น การพัฒนาการขายไปสู่การขายที่ไม่กดดันผู้ซื้อ คุณสมบัติของพนักงานขายที่ดี วิธีการขายเชิงกลยุทธ์ในการขายสินค้าหรือบริหารที่มีมูลค่าสูง และการออกแบบกลยุทธ์การขายที่มุ่งเน้นลูกค้ามากยิ่งขึ้น เป็นต้น บทความเหล่านี้กลั่นกรองออกมาเป็นผลงานวิชาการที่มีเนื้อหาเข้มข้นลึกซึ้ง โดยคณาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญที่เพียบพร้อมด้วยประสบการณ์หลายท่านด้วยความรู้ในหนังสือเล่มนี้ จะทำให้คุณทันโลก ทันการแข่งขัน และก้าวไปสู่ความสำเร็จได้อย่างยั่งยืนในโลกที่ทุกสิ่งผันแปรเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว • การพัฒนาการขายไปสู่การขายที่ไม่กดดันผู้ซื้อ • คุณสมบัติของพนักงานขายที่ดี • วิธีการขายเชิญกลยุทธ์ในการขายสินค้าหรือบริการที่มีมุลค่าสูง • การออกแบบกลยุทธ์การขายที่มุ่งเน้นลูกค้ามากยิ่งขึ้น"