คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
1/1 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : EXPERNET BOOKS
  • Author : Richard Luecke
  • ISBN :9789744145604
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 370
  • ขนาดไฟล์ : 7.18 MB
" โลกธุรกิจในทุกวันนี้ได้เดินทางมาถึงจุดเปลี่ยนสำคัญ! และนวัตกรรมคือหัวใจสำคัญที่จะผลักดันให้องค์กรของคุณเติบโตและประสบความสำเร็จ! คำถามก็คือ คุณพัฒนาและผลักดันนวัตกรรมของคุณให้นำพาองค์กรไปสู่ความเติบโตและประสบความสำเร็จได้อย่างไร ? คัมภีร์นักนวัตกรรม Harvard Business Essentials The Innovator’s Toolkit คือหนังสือรวมสุดยอดกลยุทธ์ที่ผู้นำองค์กรทุกคนควรอ่านเพื่อผลักดันองค์กรให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จ! • เริ่มตั้งแต่ทำความรู้จักนวัตกรรม ประเภทของนวัตกรรม • เรียนรู้วิธีพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ในธุรกิจของคุณให้ประสบความสำเร็จ! • เทคนิคผสมผสานนวัตกรรมเข้ากับกลยุทธ์ขององค์กร เพื่อพัฒนาองค์กรของคุณให้ก้าวต่อไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง • การพัฒนาไอเดียจนกลายเป็นนวัตกรรมที่ออกจำหน่ายในตลาดได้ • การขับเคลื่อนธุรกิจให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยนวัตกรรมในเชิงกลยุทธ์และการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ในการลงทุนกับนวัตกรรม • ถ่ายทอดเนื้อหาเป็นลำดับขั้นตอน พร้อมบทสรุปชัดเจน เข้าใจง่าย"