คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
1/1 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : EXPERNET BOOKS
  • Author : Alvin J. Silk
  • ISBN :9789744145543
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 288
  • ขนาดไฟล์ : 10.16 MB
" หนังสือเล่มนี้ถูกเรียบเรียงขึ้นตามหลักสูตรวิชาการตลาดของโปรแกรม MBA ที่ Harvard Business School โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดซึ่งประกอบไปด้วยพื้นฐานสำหรับการเริ่มต้นพัฒนาทักษะทางการตลาด และข้อมูลเชิงลึกที่จำเป็นสำหรับสถานการณ์หลากหลายประเภท เป็นหนังสือสำหรับทุกคนที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดกลยุทธ์ และการนำกลยุทธ์ทางการตลาดมาใช้ดำเนินการจริง จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับนักศึกษาวิชาการตลาด และเป็นคัมภีร์ที่ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการตลาดจำเป็นต้องมีไว้ติดตัว • พฤติกรรมผุ้บริโภค • ตลาดธุรกิจสู่ธุรกิจ • ส่วนผสมทางการตลาด (4Ps- ผลิตภัณฑ์ การจัดจำหน่าย การส่งเสริมการขาย และราคา) • การแบ่งกลุ่มทางการตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย และการวางตำแหน่ง • การกำหนดมูลค่าที่เป็นเอกสักษณ์ • การออกแบบผลิตภัณฑ์ และบริการใหม่ • การขยายสายผลิตภัณฑ์ และการปรับเปลี่ยนตำแหน่งให้กับธุรกิจเดิม • การประเมินมูลค่าแบรนด์และสินทรัพย์แบรนด์ • การบริการหนังการขาย • ช่องทางการจัดจำหน่ายทางตรง การค้าปลีก การค้าส่ง และเครือข่าย • การติดต่อสื่อสารทางการตลาด และการส่งเสริมการขาย • การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ และทางเลือกในการใช้สื่อ • การกำหนดราคาเพื่อก่อให้เกิดผลกำไร • การบริหารพนักงานขาย และการบริหารงานขาย • การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า และความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภค • การแสวงหา การเก็บรักษา และการยุติความสัมพันธ์กับลูกค้า • การคำนวณขั้นพื้นฐานสำหรับการตัดสินใจทางการตลาด "