คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
2/2 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : EXPERNET BOOKS
  • Author : ณัฐวิภา วิริยา
  • ISBN :9789744145819
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 240
  • ขนาดไฟล์ : 2.45 MB
"ทบทวน ฟื้นฟูและเตรียมความพร้อมไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมตัวสอบ TOEFL ● TOEIC ● IELTS CU-TEP ● TU-GET เตรียมสอบเพื่อศึกษาต่อปริญญาตรี โท เอก ทุกสถาบัน เตรียมสอบชิงทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ เล่มเดียวเจาะลึก เนื้อหาครบถ้วน อ่านเข้าใจง่าย เหมาะสำหรับอ่านทบทวนด้วยตัวเอง"