คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
1/2 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : EXPERNET BOOKS
  • Author : ณัฐวิภา วิริยา
  • ISBN :9789744145833
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 81
  • ขนาดไฟล์ : 1.01 MB
"การเขียนติดต่อสื่อสารเป็นสื่อที่สำคัญที่ใช้ติดต่อธุรกิจการค้าระหว่างกัน ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายสินค้า การวางแผนการดำเนินงาน หรือการบริหารงานภายในองค์กร บริษัท ห้างร้าน และหน่วยงานต่าง ๆ ดังนั้น ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อติดต่อธุรกิจจึงเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ธุรกิจขององค์กรนั้นประสบผลสำเร็จในการดำเนินงาน และได้กำไรอันเป็นเป้าหมายสูงสุดในการประกอบการนั้น ในหนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมการฝึกการเขียน เรียนรู้ภาษา คำศัพท์ และสำนวน ที่ใช้ในการเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อติดต่อธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าที่แทบทุกองค์กรจำเป็นต้องใช้เพื่อสื่อสารระหว่างกัน ได้แก่ การถามข้อมูลสินค้า การสั่งสินค้า การแจ้งปัญหา การส่งสินค้า การร้องเรียน การขอคืนเงิน การขอเปลี่ยนสินค้า การขอโทษลูกค้า และการแสดงความยินดี"