คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
1/1 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • Author : ยศ สันตสมบัติ
  • ISBN :9786163142399
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 194
  • ขนาดไฟล์ : 5.64 MB
ฟรอยด์และพัฒนาการของจิตวิเคราะห์ : จากความฝันสู่ทฤษฎีสังคม เป็นความพยายามที่จะนำเสนอทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด้ในรูปแบบที่เป็นทฤษฎีสังคม หนังสือเล่มนี้เสนอว่า นับตั้งแต่ฟรอยด์เขียน Interpretation of Dreams หรือ การแปลความฝัน เสร็จสิ้นลง เมื่อปี ค.ศ. 1899 เป็นต้นมา งานเขียนชิ้นสำคัญๆ ของฟรอยด์แทบทุกชิ้น ล้วนแล้วแต่เป็นความพยายามที่ได้นำเอาทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของเขา มาเป็นพื้นฐานในการสร้างทฤษฎีทางสังคม เพื่ออธิบายลักษณะปรากฏการณ์และพัฒนาการทางสังคมในแง่มุมที่แตกต่างกันออกไป ในงานเขียนเหล่านี้ เราสามารถค้นพบจินตนาการที่กว้างไกลและความกล้าหาญของฟรอยด์ ที่พยายามเชื่อมโยงประสบการณ์ส่วนตัวและสิ่งที่เขาค้นพบจากผู้ป่วย ไปสู่การอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมวัฒนธรรม
ฟรอยด์และพัฒนาการของจิตวิเคราะห์ : จากความฝันสู่ทฤษฎีสังคม เป็นความพยายามที่จะนำเสนอทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด้ในรูปแบบที่เป็นทฤษฎีสังคม หนังสือเล่มนี้เสนอว่า นับตั้งแต่ฟรอยด์เขียน Interpretation of Dreams หรือ การแปลความฝัน เสร็จสิ้นลง เมื่อปี ค.ศ. 1899 เป็นต้นมา งานเขียนชิ้นสำคัญๆ ของฟรอยด์แทบทุกชิ้น ล้วนแล้วแต่เป็นความพยายามที่ได้นำเอาทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของเขา มาเป็นพื้นฐานในการสร้างทฤษฎีทางสังคม เพื่ออธิบายลักษณะปรากฏการณ์และพัฒนาการทางสังคมในแง่มุมที่แตกต่างกันออกไป ในงานเขียนเหล่านี้ เราสามารถค้นพบจินตนาการที่กว้างไกลและความกล้าหาญของฟรอยด์ ที่พยายามเชื่อมโยงประสบการณ์ส่วนตัวและสิ่งที่เขาค้นพบจากผู้ป่วย ไปสู่การอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมวัฒนธรรม