คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
0/2 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : Nanmeebooks
  • Author : ชินมินย็อง
  • ISBN :9786160457434
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 210
  • ขนาดไฟล์ : 7.33 MB
หนังสือเล่มนี้ถ่ายทอดเรื่องราวของ “คนเก็บตัว (introvert)” ให้ใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข และทำความเข้าใจระหว่างคนเก็บตัวกับชาวเอกซ์โทรเวิร์ต (extrovert) ไปพร้อม ๆ กัน ทำให้เห็นว่าการเป็นคนเก็บตัวไม่ใช่เรื่องผิด เรื่องไม่ดี หรือเรื่องน่ารังเกียจ แต่แค่เป็นเรื่องบุคลิกลักษณะนิสัยที่แตกต่างกันเท่านั้น เพราะ “อินโทรเวิร์ต” และ “เอกซ์โทรเวิร์ต” ไม่ได้แยกขาดจากกัน โดยช่วยหาวิธีปรับตัวเข้ากับโลกและจิตใจตัวเองอย่างเหมาะสม นอกจากส่งเสริมการมองชาวอินโทรเวิร์ตในแง่ที่ดีแล้ว ทำให้ชาวอินโทรเวิร์ตรู้สึกสบายใจ เรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเอง สร้างบุคลิกอินโทรเวิร์ตของตัวเองที่ดีในการใช้ชีวิตกับสังคม