คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
1/2 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : อ.อรรถพล ธรรมไพบูลย์
  • Author : อรรถพล ธรรมไพบูลย์
  • ISBN :-
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 290
  • ขนาดไฟล์ : 8.20 MB
ครบเครื่องเรื่องการตลาดในยุคโลกไร้พรมแดน ปัจจุบันโลกมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ด้วยปัจจัยด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่เข้ามามี บทบาทในด้านการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็วรวมถึงการทําให้การทําธุรกรรมต่างๆ สะดวกขึ้น นอกจากนี้การ ขยายการลงทุนของภาครัฐในปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจน เช่น การลงทุนเพิ่มเติมในรถไฟฟ้าใน กรุงเทพฯและปริมณฑล และ รถไฟความเร็วสูงในประเทศไทย ก็เป็นปัจจัยที่สําคัญอีกอันหนึ่งที่ส่งผลต่อ การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ทําให้เกิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นมาจํานวนมากไม่ว่าจะเป็นการทําธุรกิจ ออนไลน์ หรือ การทําธุรกิจที่สอดรับกับการขยายของเมือง