คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
1/2 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มติชน
  • Author : นริศ จรัสจรรยาวงศ์
  • ISBN :9789740218463
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 482
  • ขนาดไฟล์ : 48.20 MB
รวบรวมเรื่องราวที่แสดงชีวิตของราษฎรสามัญทั้งก่อนและหลังเหตุการณ์พลิกฟ้าคว่ำแผ่นดิน ผ่านมิติทางวัฒนธรรมและผู้คนอันหลากหลายที่ร่วมแปรเปลี่ยนวิถีชีวิตของสังคมภายใต้ฟ้าใหม่ ตั้งแต่เรื่องราวของมหากวี 2 ระบอบและวรรณกรรมปฏิวัติก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง, สีสันชีวิตของสองครูมัธยมคนธรรมดาที่ได้เป็นผู้แทนราษฎร, นักกีตาร์ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของวงสุนทราภรณ์ และตำรับก๋วยเตี๋ยวมรดกจานด่วน, วันชาติ วันแม่ และนโยบายปรับปรุงภาษาไทยตามแบบฉบับจอมพล ป., บรรพชิตหัวก้าวหน้าผู้เชิดชูผู้ก่อการ 2475 ไปจนถึงเรื่องเล่าฉบับมูเตลูกับการสิ้นสุดอำนาจของคณะราษฎร
บัพพ์ที่ 1 "พวกพี่ ๆ" ผู้มาก่อนกาล คณะ ร.ศ.130
บัพพ์ที่ 2 ผู้อาสา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
บัพพ์ที่ 3 ดนตรีกับอาหารระบอบใหม่
บัพพ์ที่ 4 วันชาติ วันแม่ และการปฏิวัติภาษา
บัพพ์ที่ 5 ทาสพระพุทธเจ้า เทอดรัฐธรรมนูญ
บัพพ์ที่ 6 โหราจารย์ยุค 2475