คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
2/2 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มติชน
  • Author : สถาบันพระปกเกล้า / ปฐมาวดี วิเชียรนิตย์
  • ISBN :9789740218470
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 298
  • ขนาดไฟล์ : 34.70 MB
หลังการปฏิวัติ พ.ศ. 2475 คณะราษฎรได้สถาปนาระบอบการเมืองใหม่ในสยาม ทว่าต้องเจรจากับฝ่ายชนชั้นเดิมเพื่อรักษาการปฏิวัติและระบอบการเมืองที่เพิ่งตั้งไข่ให้ดำเนินต่อไปได้ การประนีประนอมหลังการปฏิวัติจึงเกิดขึ้นโดยมีดอกผลเป็นรัฐธรรมนูญฉบับวันที่ 10 ธันวาคม 2475 ท่ามกลางการเฉลิมฉลองอันชื่นมื่นกลับเกิดอารมณ์ความรู้สึกที่หลากหลายในสังคม หลักฐานจดหมายราษฎรและเอกสารสืบราชการลับบอกเล่าบรรยากาศในสังคมสยามหลังปฏิวัติไว้อย่างน่าสนใจ โดยเฉพาะอารมณ์ความรู้สึกของสังคมที่มีต่อความเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่เช่นการปฏิวัติ พ.ศ. 2475
01 ก่อนรุ่งสางของวันปฏิวัติสยาม
- ก่อนวันปฏิวัติสยาม
- เมื่อการปฏิวัติมาเยือน
- สยามในโมงยามปฏิวัติ
- ปฏิวัติสยามในต่างจังหวัด

02 จากวังไกลกังวลสู่หนทางอันยาวไกลของราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ
- กระแสธารการเรียกร้อง ให้เปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง
- การประนีประนอมกันเบื้องแรกหลังการปฏิวัติ
- เมื่อรัฐธรรมนูญก่อกำเนิดขึ้นในสยาม

03 สายลับ ข่าวลือ เขม่าปืน และความหวาดระแวง
- ปฏิวัติสยามท่ามกลางความยินดี
- บรรยากาศทางการเมืองของสยาม ในรายงานการ "สืบราชการลับ"
- ข่าวลือ ความหวาดระแวง และการระวังภัยของคณะราษฎร
ฯลฯ

04 วาดหวังนี้ฝากไว้กับระบอบการเมืองใหม่
- สังเขปการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และสังคมสยามก่อนการปฏิวัติ พ.ศ. 2475
- ความคาดหวังของราษฎรในมิติเศรษฐกิจ
- ความคาดหวังของราษฎรที่มีต่อระบอบการเมืองใหม่ในมิติสังคมและการเมือง

บทสรุป